PROGRAMY
MTS PRO


MTS PRO jest programem wspomagającym testowanie studentów.

Obecnie program stosowany jest w Katedrze Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej..

Baza Studentów


Program zarządzający ocenami studentów.

Obecnie wdrożony w Katedrze Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej.

IETi - Interaktywny Egzamin Testowy


Program do nauki Anatomii Prawidłowej Człowieka na podstawie testów.

Aplikacja napisana pod przewodnictwem Profesora Jerzego St. Gieleckiego.

Wydana w 2004 roku nakładem Górnicki Wydawnictwo Medyczne

Interaktywny Egzamin Praktyczny 2.0


Program do nauki Anatomii Prawidłowej Człowieka w oparciu o dokumentację zdjęciową z egzaminów praktycznych.

Aplikacja napisana pod redakcją naukową profesora Jerzego St. Gieleckiego.

Wydana po raz trzeci w 2004 roku nakładem Górnicki Wydawnictwo Medyczne

KURIER 1.5


Program służy do porównywania cen firm kurierskich działających na polskim rynku.

© 2004 - 2014 WoiTEC Software